Image
Image

Лечение под наркоза

Дентална клиника Dr.Cvety - София

Лечението под медицински сън не е за всяко дете, не може да се проведе от всеки детски стоматолог и не може да се осъществи във всеки кабинет или клиника. Това е едноетапно лечение на деца и подрастващи при наличнен операционен блок, анестезиологичен екип- анестезиолог и анестезиологичн сестра, висококвалифициран детски стоматолог и асистенти, правилно планиране и спазване на всички протоколи за въвеждане и извеждане на детето от наркозата.

Групи пациенти

Децата, които могат да бъдат поставени под наркоза са изброени в следните групи:
- деца на възраст от 1 г. до 3-4 г., когато детето е трудно да бъде мотивирано и управлявано.
- деца с много и сложни кариеси (пример засягане на всичките 20 млечни зъба)
- деца с нарушено назално дишане (пр.аденоиди), което прави невъзможно нормалното лечение на зъбите;
- деца със страхов синдром независимо от възрастта и броя засегнати зъби
- деца със заболявания на ЦНС, с намалена интелигентност (синдром на Даун, умствена изостаналост, церебрална парализа, хидроцефалия)
- деца с придружаващи заболявания( епилепсия)
- хиперактивни деца 
- деца с аутизъм и аутистично разстройство
- медицински компроментирани деца
- деца с алергични реакции 

Лечението под наркоза на тези деца е единствената алтернатива за възстановяване на нормалната дъвкателна функция, подобряване на хигиената, премахване на болката .

Венозната анестезия, която се използва в нашата практика се извършва с най-съвременните лекарствени средства, дава възможност за продължително поддържане на състояние с отнето съзнание, както и бързото му възстановяване в края на лечението, с усещането за събуждане от приятен сън, без риск от постанестетичен делир.

Екип от специалисти

При лечението под наркоза екипът от специалисти е разделен на два отбора:

- анестезиологичен отбор- анестезиолог и анестезиологична сестра

- стоматологичен отбор- детски стоматолог, старши асистент(старша медицинска сестра) и 2-ри асистент.

Стъпките, които следваме са задължителни и стриктното им спазване, гарантира безопасност на процедурата по въвеждане и извеждане на детето от медицински сън.

  • Консултация с детски стоматолог- на тази среща се прави подробно фото заснемане на пациента, евентуално рентгенова снимка( ако е нужно), съставя се лечебно ценови план, за да се знае каква ще е продължителността на детето в операционната имаксималната цена на процедурата.
  • Анестезиологична консултация- най-важната среща за подготовка на детето за обща анестезия. Детските анестезиолози са тесни специалисти, които работят само и единствено с деца и подрастващи, тяхната задача при тази среща е да се запознаят със здравето на детето, да назначат  набор от пред оперативни изследвания, да се запознаят с историята на живота, здравето и евентуалните заболявания на детето до този момент, да подсигурят среща на детето и неговите родители с други тесни специлисти при нужда( кардиолог, гастроентеролог, УНГ специлаист, педиалтър, алерголог). Да съставят стратегия за лечение с общо обезболяване. Тази среща може да е лична или виртуална, с помощта на съвременните платформи за отдалечено свързване.
  • Лечение под наркоза- в деня на лечението детето трябва да е гладно и жадно във времеви интервал по указания на анестезиолога. Има задължителна премедикация при нас в клиниката, за да се избегнат лошите спомени на детето от поставянето на абоката, т.к. наркозата при нас е венозна. При венозната анестезия медикаментите се дозират на база килограм тегло на детето, така се избягва предозиране или недостатъчност на лекарствата. Това значи, че детето е унесено 15 мин. след приема на успокоителното и екипа спокойно може да го подготви в предоперационния блок и да го мониторира преди старта на работата.
  • През цялото време на наркозата анестезиологът е до главата на детето и му се следят всички жизнени показатели. За да подсигурим проходимост на горните дихателни пътища и да ги предпазим от попадане на вода или отпилки, ние детските стоматолози, ползваме специална латексова бариера,която не позволява нищо да попадне в устата на детето. Тази бариера гарантира стерилност и сухота на зъбните повърхности, върху които се работи и запазване на резултата до физиологичната смяна на зъба( т.е до падането на млечния зъб и замяната му от постоянен), а ако се работи върху постоянен зъб гаранцията е доживотна.
  • Стриктен фотопротокол- Заснемането на всеки зъб преди, по време и след проведеното лечение, дава възможност за визуален отчет на свършената работа пред родителите, проследяване във времето напред на зъбното здраве.
  • Указания за хранене и хигиена- преди да си тръгнат родителите и детето получават указания за орална хигиена, нова четка и дата за контролен преглед.
  • Среща с малкия пациент за контролен преглед след 10 до 14 дни, за оценка на оралната хигиена и включване в профилактичната програма, чрез която се проследява кариес риска и се следи за оралното здраве.

ВАЖНО!

Наркозата не е лечебна процедура за всяко дете, всеки стоматолог или клиника! Това е специфична манипулация със стриктни протоколи за работа и обучен екип от висококвалифицирани специалисти.

В края на всяка наркоза, когато родителите ми благодарят за добре свършената работа, аз винаги казвам “Не, аз ви благодаря за доверието!“, защото за мен отговорността е тройна, като майка, главен лекар и пред семейството на нашето пациентче!

Готови сме да помогнем

Вашите деца имат проблеми със зъбите?
Очакваме да се свържете с нас.

Image

Дентална клиника
създадена за вашите деца.
Даряваме усмивки!

Адрес на клиниката

За връзка с нас

Имейл: info@drcvety.com
Моб. номер: 0879 010 112